COMBO PRO3M VÀ PRO3M PLUS 2023
2,830,000 VNĐ
16,055,000 VNĐ
Combo Toeic 450
1,250,000 VNĐ
3,800,000 VNĐ
Combo Toeic 850
1,450,000 VNĐ
4,350,000 VNĐ
COMBO XÓA MÙ + TOEIC 450
2,050,000 VNĐ
4,850,000 VNĐ
COMBO TOEIC 450 + TOEIC 850
2,450,000 VNĐ
7,500,000 VNĐ
COMBO IELTS FOUNDATION
1,550,000 VNĐ
VNĐ
Khoá Ngữ Pháp Trọn Đời (Lẻ)
1,550,000 VNĐ
1,550,000 VNĐ
PRO3M - MỤC TIÊU 8 ĐIỂM (2023)
1,779,000 VNĐ
8,380,000 VNĐ
PRO3M PLUS - MỤC TIÊU 9-10 ĐIỂM (2023)
1,830,000 VNĐ
7,675,000 VNĐ
Bứt phá điểm thi vào 10 (2023)
900,000 VNĐ
3,500,000 VNĐ
Anh văn 10 Chương trình mới (2023)
900,000 VNĐ
910,000 VNĐ