HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN WEB NN24H

Bước 1: Truy cập vào khóa học/combo muốn mua, bấm Mua ngay hoặc MUA COMBO

 

Bước 2: Tiến hành thanh toán
Sau khi bấm Mua ngay thì bạn sẽ được dẫn đến trang thanh toán như hình. Bấm Tiếp tục, web sẽ hiển thị mục Các bước thanh toán. Bấm Xác nhận để tiến hành thanh toán.

 

Bước 3: Lựa chọn cách thức thanh toán.
Có 3 cách thức thanh toán như hình. Chọn nguồn thanh toán khả dụng, quét mã và tiến hành theo hướng dẫn.